Aktuality ze školky:

Zápis k předškolnímu vzdělávání na šk.rok 2017/ 2018

Zápis dětí na nový školní rok bude v termínu od 2.května - 16. května 2017. Novela školského zákona č.561/ 2004 Sb. přináší novinky: 1) Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol ( § 34,§ 34a , § 34 b a § 19 odst.2 - 4 školského zákona). Městský úřad řediteli školy poskytne seznam dětí 5 letých s místem trvalého pobytu ve vymezeném školském obvodu. 2) Zavedení povinnosti předškolního vzdělávání 5 letých dětí. Předškolní vzdělávání podle § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. je povinné od 1.9.2017 pro ty děti, které k 31.8. daného roku dosáhnou 5 let . Rodič má povinnost nechat dítě zapsat . 3) další novinkou je - možnost jiného způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání, které spočívá v individuálním vzdělávání dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné ( § 34 b školského zákona) .

Nové články v sekci Dokumenty

V sekci dokumenty naleznete nové články: Metodika posloupnosti grafomotorikých vzorů, Na podzim půjdou do školy, Kritéria a oblasti školní připravenosti.

Záhony pro školy na Beníškové

Naše školka v ulici Beníškové se zapojila do projektu Záhony pro školy. Na naší školní zahradě máme nový záhon, o který se budeme společně s dětmi starat. - "Co je to půda? Jak vznikne ze semínka zelenina? Proč patří odřezky z kuchyně na kompost spíš než do koše? K čemu je užitečná žížala? A proč je čerstvě sklizená mrkvička tak dobrá!? To a ještě mnohem víc se děti dozví péčí o záhon a pozorováním dění kolem něj. A především objeví, co je dobré a čisté jídlo z férových zdrojů a proč mít v úctě přírodu." (www.zahonyproskoly.cz)

Více novinek

Provoz MŠ

Provoz mateřské školy je od 7:00 do 17:00.

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.