Aktuality ze školky:

Pondělní dopolední vycházky do lesoparku Cibulka - všechny třídy školy

Každé pondělí budeme chodit s dětmi do lesa. Z MŠ vždy odcházíme v 9. 00 hodin (po školkové svačině). V lese si užijeme celé dopoledne ve hrách, poznávání a v pohybu. Prosíme dětem přineste malý batoh s neslazeným pitím v uzavíratelné lahvi, něco malého k snědku. V lese je vždycky chuť něco sníst. ( ovoce, sušené ovoce,...). Vracíme se v 11.45 na oběd. Pamatujte na sportovní pohodlné oblečení přizpůsobené počasí, na pevné boty ( holínky a pláštěnku mají děti celoročně v MŠ). Děkujeme

Úplata za předškolní vzdělávání a úplata za školní stravování v novém školním roce 2017/2018

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 činí 797,00 Kč. Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí ty děti, které k 31.8.2017 dosáhnou 5 let a to až do doby, než zahájí povinnou školní docházku. Úplata za školní stravování je od 4.září 2017 v této výši: děti 3-6 leté 814,00 Kč/ měsíc, děti s OŠD - 7 leté 880,00 Kč/ měsíc. Příkazy si upravte od září 2017 do června 2018. Platby hraďte počátkem každého měsíce , nejdéle do 12.daného měsíce na účet školy. (viz sekce platby). Prosíme , při platbách uvádějte vždy jméno svého dítěte a variab. symboly, které Vám byly přiděleny. Děkujeme

Změny v předškolním vzdělávání a informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2017/2018

V sekci Dokumenty, na nástěnkách školy a ve třídách je k nahlédnutí dokument "Změny v předškolním vzdělávání a informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2017/2018". Prosíme rodiče budoucích předškoláků, aby se seznámili se změnami týkajícími se povinného předškolního vzdělávání a na třídách daný dokument stvrdili podpisem. Děkujeme.

Více novinek

Provoz MŠ

Provoz mateřské školy je od 7:00 do 17:00.

Začátek roku

Školní rok 2017/2018 začíná dne 4. září 2017.

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.