Aktuality ze školky:

PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ: „HRA NA ŠKOLU“

Od února začíná předškolákům „Hra na školu“. Vždy jeden den v týdnu budou 30 minut pracovat jako děti ve škole. Zaměříme se hlavně na správné sezení u stolu, správné držení tužky, uvolňovací cviky, přípravu pracovní plochy a pomůcek, vyslechnutí zadání do konce, samostatnost, práci v klidu, pečlivost a dokončení činnosti, přiměřené tempo, pozornost. Úkoly a činnosti budou zaměřeny na všechny potřebné oblasti a kompetence (sociální oblast, řeč, jemná motorika, logicko-matematická oblast, řešení problémů atp.). Děti budou také každý týden dostávat domácí úkol, který vypracují s rodičem doma – Prosíme o zpětnou vazbu o průběhu práce s úkolem (napsat na zadní stranu úkolu) :-)

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ V MŠ

Během měsíce února nebo března proběhne v naší školce logopedická depistáž – logopedka ve třídě vyšetří děti a následně sdělí závěry z vyšetření zákonným zástupcům. Cena za vyšetření je 200 Kč na dítě. Prosíme zájemce, aby se zapsali na svých třídách.

Potvrzení úhrady částečných neinvestičních nákladů za nezletilého

Vážení rodiče, pokud budete mít zájem, ve Vaší kmenové třídě si můžete vyzvednout "Potvrzení úhrady částečných neinvestičních nákladů za nezletilého".

Více novinek

Provoz MŠ

Provoz mateřské školy je od 7:00 do 17:00.

Začátek roku

Školní rok 2018/2019 začíná dne 3. září 2018.

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.