Aktuality ze školky:

Přerušení provozu naší školy od 1.7. 2017 - 1.9.2017

Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy " Slunéčko" Praha 5 - Košíře , Beníškové 988 příspěvková organizace v měsíci červenci a srpnu 2017. Naše MŠ je uzavřena od 1.7. 2017 - 1.9. 2017. Provoz zajišťují jiné ZŠ a MŠ U Santošky, ZŠ a MŠ Radlická, ZŠ a MŠ Weberova, MŠ U Železničního mostu. Přehled termínů , dat výběru školného a stravného jsou zveřejněny na nástěnkách. Zapište děti do vyvěšených seznamů a v případě potřeby vyplňte přihlášku dané školy. V určený den , který je uveden na přihlášce budete předávat a hradit platby na daných školách.

Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018

Zápis dětí na nový školní rok do naší MŠ ( předání Vámi jedné vytištěné vyplněné přihlášky s potvrzením lékaře ) předáváte na ředitelství školy v ul. Beníškové 988 : VE STŘEDU 3.5.2017 od 9.00 - 11.00 hodin, 13.30 - 16.30 hodin a ve ČTVRTEK 4.5.2017 od 13.30 - 17.30 hodin. Přineste pouze jednu přihlášku, kde při předání si řeknete prioritu budov našeho právního subjektu. Předložíte: Váš průkaz totožnosti, rodný list dítěte k nahlédnutí, doklad o trvalém bydlišti dítěte na Praze 5 - vše uvedeno v kritériích - zápisdoms.praha.5.cz MČ Praha 5 zavádí novou formu zápisu do mateřských škol - prostřednictvím webové aplikace ( http://zapisdoms.praha5.cz ). 1.fáze - vyplňování přihlášek elektronicky. 2.fáze - sběr přihlášek na ředitelství školy (ul. Beníškové 988). V sekci dokumenty naleznete v příloze s názvem "Zápis - MŠ" informace k elektronickému zápisu do MŠ.

Novinky Školského zákona

Školský zákon č.561/ 2004 Sb. přináší novinky: Zavedení povinnosti předškolního vzdělávání 5 letých dětí. Předškolní vzdělávání podle § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. je povinné od 1.9.2017 pro ty děti, které k 31.8. daného roku dosáhnou 5 let. Rodič má povinnost nechat dítě zapsat. Další novinkou je možnost jiného způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání, které spočívá v individuálním vzdělávání dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné ( § 34 b školského zákona).

Více novinek

Provoz MŠ

Provoz mateřské školy je od 7:00 do 17:00.

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.