Aktuality ze školky:

Prázdninový provoz mateřských škol 2018

V sekci Dokumenty najdete "Letní prázdninový provoz na školách v r. 2018" týkající se provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 o hlavních prázdninách 2018. Dokument byl vytvořen na základě 5. zasedání Rady městské části Prahy 5 konané dne 14.2.2018 (číslo usnesení 5/210/2018) a je v souladu s vyhláškou č.43/2006 SB., kterou se mění vyhláška č.14/2005 SB., o předškolním vzdělávání. Mateřská škola" Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988 bude od 2.července - 2. září 2018 uzavřena. Podrobnější informace k přihlašování Vašich dětí do jiných škol Vám budou včas sděleny koncem dubna 2018. Přihlášky z jednotlivých škol Vám budou vyvěšeny v šatnách ( vestibulu) též v měsíci dubnu 2018.

Informace o předběžné registraci k zápisu do MŠ

V sekci Dokumenty najdete nový článek psaný zástupcem starosty Mgr. Vítem Šollem: "Předběžná registrace do MŠ", týkající se informací o předběžné registraci k zápisu do MŠ na nový školní rok 2018/2019.

Možnost posouzení školní zralosti na Beníškové

V pátek 26.1. dopoledne navštíví naši MŠ PhDr.Lenka Koháková (psycholog, ředitelka PPP pro P5) a posoudí připravenost Vašich předškolních dětí na úspěšný nástup do školy. Děti budou vyšetřeny skupinově (zaměření zejména na grafický projev, zrakové a sluchové vnímání, pracovní a sociální zralost, matematické představy a výslovnost). Výsledky z vyšetření Vám sdělí PhDr. Lenka Koháková individuálně v MŠ 13.2. odpoledne. Pokud máte o vyšetření školní zralosti zájem, vyžádejte si na třídě potřebné dokumenty nutné k vyplnění (bez písemného souhlasu zákonného zástupce nemůže být dítě vyšetřeno).

Více novinek

Provoz MŠ

Provoz mateřské školy je od 7:00 do 17:00.

Začátek roku

Školní rok 2017/2018 začíná dne 4. září 2017.

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.