Aktuality ze školky:

Přání hezkého celého nového roku 2019

Vážení rodiče, přejeme vám všem klidný, pohodový a zdravý celý rok 2019. Budeme se těšit na společná setkání v dalším období školního roku. Kolektiv školy

Změny v předškolním vzdělávání a informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2018/2019.

Pro rodiče budoucích předškoláků: v sekci Dokumenty se prosím seznamte s tímto dokumentem "Změny v předškolním vzdělávání a informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2018/2019. Tento dokument již podepsali ZZ předškolních dětí, které navštěvovaly MŠ. Pro nové ZZ předškolních dětí bude dokument k podpisu připraven na třídách v září 2018. Děkujeme.

Úplata za předškolní vzdělávání a úplata za školní stravování na šk.rok 2018/2019

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 činí 663,00 Kč. Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí ty děti, které k 31.8.2018 dosáhnou 5 let a to až do doby, než zahájí povinnou školní docházku. Úplata za školní stravování je od 3.září 2018 v této výši: děti 3-6 leté 858,00 Kč/ měsíc, děti s OŠD - 7 leté 924,00 Kč/ měsíc. Příkazy si prosím upravte od září 2018 do června 2019. Platby hraďte počátkem každého měsíce , nejdéle do 12.daného měsíce na účet školy. (viz sekce platby). Prosíme , při platbách uvádějte vždy jméno svého dítěte a variab. symboly, které Vám byly přiděleny. Variabilní symboly jsou platné po celou dobu docházky Vašeho dítěte do naší MŠ. Děkujeme

Více novinek

Provoz MŠ

Provoz mateřské školy je od 7:00 do 17:00.

Začátek roku

Školní rok 2018/2019 začíná dne 3. září 2018.

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.