Aktuality ze školky:

ZÁPIS - Seznamy přijatých dětí

Seznamy přijatých dětí podle registračních čísel na školní rok 2017/2018 (dle budov) najdete na našem webu v sekci Dokumenty a na okně budovy ředitelství školy, ul. Beníškové 988 po dobu 15 dní, tj. do 15.6.2017. Naše první setkání se zákonnými zástupci přijatých dětí se uskuteční dne 13.6.2017 v 15:45 v budově ředitelství školy. Těšíme se na Vás :)

Informace k zápisu - rozhodnutí o přijetí, nepřijetí

Naše mateřská škola bude mít na nový školní rok 2017/2018 celkem 35 volných míst: z toho v ul. Beníškové 16 míst, na OP Naskové 11 míst, na OP Nepomucká 8 míst.   Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání , kterým se vyhovuje žádosti o přijetí , se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním registračních čísel se považují kladná rozhodnutí za oznámená. ( reg.čísla jste obdrželi u zápisu) Seznamy přijatých dětí  podle budov budou  zveřejněny na www.skolkaslunecko.cz  a na okně v ředitelství školy  nejpozději dne 2.června 2017 po dobu nejméně 15 dnů. Zákonní zástupci zde budou mít uveden i termín našeho prvního společného setkání , který bude v polovině června . Sledujte web školy: www.skolkaslunecko.cz                                                                                                                 Děkujeme Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě na doručenku do vlastních rukou prostřednictvím České pošty a.s. do 2.června 2017

Změny v předškolním vzdělávání a informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2017/2018

V sekci Dokumenty, na nástěnkách školy a ve třídách je k nahlédnutí dokument "Změny v předškolním vzdělávání a informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2017/2018". Prosíme rodiče budoucích předškoláků, aby se seznámili se změnami týkajícími se povinného předškolního vzdělávání a na třídách daný dokument stvrdili podpisem. Děkujeme.

Více novinek

Provoz MŠ

Provoz mateřské školy je od 7:00 do 17:00.

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.