Aktuality ze školky:

Den otevřených dveří :)

Srdečně zveme všechny zájemce, kteří uvažují o naší MŠ jako o vhodné škole pro jejich děti, na den otevřených dveří do všech budov naší školy v časy tomu určené. Těšíme se na Vás ve středu 19.4. 2017 od 10:00 do 11:30 a od 15:00 do 16:45.

Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018

Zápis dětí na nový školní rok do naší MŠ ( předání Vámi vytištěné vyplněné přihlášky ) na ředitelství školy v ul. Beníškové 988 ve středu 3.5.2017 od 9.00 - 11.00 hodin, 13.30 - 16.30 hodin a ve čtvrtek 4.5.2017 od 13.30 - 17.30 hodin. MČ Praha 5 zavádí novou formu zápisu do mateřských škol - prostřednictvím webové aplikace ( http://zapisdoms.praha5.cz ). 1.fáze - vyplňování přihlášek elektronicky. 2.fáze - sběr přihlášek naředitelství školy (ul. Beníškové). V sekci dokumenty naleznete v příloze s názvem "Zápis - MŠ" informace k elektronickému zápisu do MŠ.

Novinky Školského zákona

Školský zákon č.561/ 2004 Sb. přináší novinky: Zavedení povinnosti předškolního vzdělávání 5 letých dětí. Předškolní vzdělávání podle § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. je povinné od 1.9.2017 pro ty děti, které k 31.8. daného roku dosáhnou 5 let. Rodič má povinnost nechat dítě zapsat. Další novinkou je možnost jiného způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání, které spočívá v individuálním vzdělávání dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné ( § 34 b školského zákona).

Více novinek

Provoz MŠ

Provoz mateřské školy je od 7:00 do 17:00.

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.