Dokumenty pro školní rok 2019/2020

HLEDÁME! ............................................................................................................................................

Uklízečka - inzerát

Organizace školního roku 2019/2020 - MŠMT........................................................................................

Organizace školního roku 2019-2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Slavnosti škol Prahy 5 2019...................................................................................................................

Plakát k akci Slavnosti škol Prahy 5

.............................................................................................................................................................

ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2019/2020.................................................................................................

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Slunéčko pro šk.rok 2019-2020

GDPR...................................................................................................................................................

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Prohlášení školy - Poučení o zpracování osobních údajů

Pro rodiče předškoláků - na školní rok 2019/ 2020.......................................................................

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019-2020

Žádost o uvolnění/omluvení z povinného předškolního vzdělávání

Řády školy závazné pro zákonné zástupce, Koncepce školy ..........................................

Koncepce školy, Začít spolu a Cestujeme po Česku

Školní řád 2019-2020

Provozní_řád_MŠ

Režim dne

Provozní řád školní zahrady

PROVOZNÍ__ŘÁD_ŠZ_příloha

Provozní řád školní kuchyně-vnější 

...........................................................................................................................................................

Výše_úplaty_za_předškolní_vzdělávání_r._2019-2020

Obědy do škol..................................................................................................................................

Pravidla pro využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí - Obědy do škol 2019

Žádost o příspěvek na proplacení školního stravování

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů

Ekonomika školy ..................................................................................................................

Dílčí údaje o mateřské škole za šk. r. 2017-18

Rozpočet příspěvkové organizace na r. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020, 2021

Články pro rodiče...................................................................................................................

Jak předcházet závislosti dětí na digitálních technologiích

Citová vazba a její význam pro dítě

Potřebujeme děti chválit a trestat, aby se chovaly přijatelným způsobem

Předškolák za počítačem

Desatero pro rodiče předškoláků.

Metodika posloupnosti grafomotorikých vzorů.

Na podzim půjdou do školy.

NĚCO K DOBRU O KOMUNIKACI RODIČ – DÍTĚ

Něco k zamyšlení.

Kritéria a oblasti školní připravenosti PaedDr. G. Droppová,PhD.

Využití Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence.

...................................................................................................................................................

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.