Dokumenty pro školní rok 2019/2020

HLEDÁME! Inzeráty.......................................................................................

HLEDÁME - Asistent pedagoga

HLEDÁME - Učitel-ka

HLEDÁME - Uklízečka

...................................................................................................................................................

Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele-ku MŠ Hlubočepská

...................................................................................................................................................

ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2019/2020 - Seznamy přijatých dětí.......................................

Seznam přijatých dětí podle registračních čísel - Beníškové

Seznam přijatých dětí podle registračních čísel - OP Naskové

Seznam přijatých dětí podle registračních čísel - OP Nepomucká

ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2019/2020...............................................................................

ZÁPIS DO MŠ pro šk.rok 2019-2020

Zápis do MŠ leták

Zápis - leták eng

Zápis - leták rus

Zápis - leták ukr

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Slunéčko pro šk.rok 2019-2020

GDPR.........................................................................................................................................

Oznámení o pověřenci pro ochranu osobních údajů r. 2019

Informace zákonným zástupcům o zpracovaní osobních údajů

Pro rodiče předškoláků - na školní rok 2019/ 2020.......................................................................

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019-2020

Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání

Řády školy závazné pro zákonné zástupce, Koncepce školy ......................................................

Koncepce školy Cestujeme po Česku

Provozní řád MŠ

Režim dne

ŠKOLNÍ ŘÁD 2018- 2019

PROVOZNÍ ŘÁD ŠZ 2018

PROVOZNÍ  ŘÁD ŠZ 2018- příloha

Provozní řád ŠJ - vnější 2018

...........................................................................................................................................................

Výše úplaty za předškolní vzdělávání r. 2018-2019

Platná pravidla pro využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí od 13.7.2016

Žádost o příspěvek na obědy r. 2019

Ekonomika školy ............................................................................................................................. 

Dílčí údaje o mateřské škole za šk. r. 2017-18

Rozpočet příspěvkové organizace na r. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020, 2021

Články pro rodiče............................................................................................................................

Jak předcházet závislosti dětí na digitálních technologiích

Citová vazba a její význam pro dítě

Potřebujeme děti chválit a trestat, aby se chovaly přijatelným způsobem

Předškolák za počítačem

Desatero pro rodiče předškoláků.

Metodika posloupnosti grafomotorikých vzorů.

Na podzim půjdou do školy.

NĚCO K DOBRU O KOMUNIKACI RODIČ – DÍTĚ

Něco k zamyšlení.

Kritéria a oblasti školní připravenosti PaedDr. G. Droppová,PhD.

Využití Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence.

...................................................................................................................................................

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.