Dokumenty pro školní rok 2018/2019

GDPR.........................................................................................................................................

Oznámení o pověřenci pro ochranu osobních údajů

Informace zákonným zástupcům o zpracovaní osobních údajů

Pro rodiče předškoláků - na šk.r. 2018/ 2019.......................................................................

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání dětí, které k 31.8.2018 dosáhnou 5 let 

Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání

Řády školy závazné pro zákonné zástupce, Koncepce školy ......................................................

Koncepce školy Cestujeme po Česku

Provozní řád MŠ

Režim dne

ŠKOLNÍ ŘÁD 2018- 2019

PROVOZNÍ ŘÁD ŠZ 2018

PROVOZNÍ  ŘÁD ŠZ 2018- příloha

Provozní řád ŠJ - vnější 2018

...........................................................................................................................................................

Výše úplaty za předškolní vzdělávání r. 2018-2019

Platná pravidla pro využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí od 13.7.2016

Žádost o příspěvek na obědy r. 2019

Ekonomika školy ............................................................................................................................. 

Dílčí údaje o mateřské škole za šk. r. 2017-18

Rozpočet příspěvkové organizace na r. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020, 2021

Články pro rodiče............................................................................................................................

Jak předcházet závislosti dětí na digitálních technologiích

Citová vazba a její význam pro dítě

Potřebujeme děti chválit a trestat, aby se chovaly přijatelným způsobem

Předškolák za počítačem

Desatero pro rodiče předškoláků.

Metodika posloupnosti grafomotorikých vzorů.

Na podzim půjdou do školy.

NĚCO K DOBRU O KOMUNIKACI RODIČ – DÍTĚ

Něco k zamyšlení.

Kritéria a oblasti školní připravenosti PaedDr. G. Droppová,PhD.

Využití Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence.

...................................................................................................................................................

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.