PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ: „HRA NA ŠKOLU“

Od února začíná předškolákům „Hra na školu“. Vždy jeden den v týdnu budou 30 minut pracovat jako děti ve škole. Zaměříme se hlavně na správné sezení u stolu, správné držení tužky, uvolňovací cviky, přípravu pracovní plochy a pomůcek, vyslechnutí zadání do konce, samostatnost, práci v klidu, pečlivost a dokončení činnosti, přiměřené tempo, pozornost. Úkoly a činnosti budou zaměřeny na všechny potřebné oblasti a kompetence (sociální oblast, řeč, jemná motorika, logicko-matematická oblast, řešení problémů atp.). Děti budou také každý týden dostávat domácí úkol, který vypracují s rodičem doma – Prosíme o zpětnou vazbu o průběhu práce s úkolem (napsat na zadní stranu úkolu) :-)

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ V MŠ

Během měsíce února nebo března proběhne v naší školce logopedická depistáž – logopedka ve třídě vyšetří děti a následně sdělí závěry z vyšetření zákonným zástupcům. Cena za vyšetření je 200 Kč na dítě. Prosíme zájemce, aby se zapsali na svých třídách.

Potvrzení úhrady částečných neinvestičních nákladů za nezletilého

Vážení rodiče, pokud budete mít zájem, ve Vaší kmenové třídě si můžete vyzvednout "Potvrzení úhrady částečných neinvestičních nákladů za nezletilého".

VÁNOČNÍ PROVOZ

Vážení rodiče, naše školka bude od 23.12.2019 do 3.1.2020 z provozních důvodů uzavřena. V lednu začínáme od pondělí 6.1.2020. Děkujeme za pochopení.

Listopadové INDIVIDUÁLNÍ ROZHOVORY na Beníškové, OP Naskové a OP Nepomucká

Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost individuálního rozhovoru o Vašem dítěti. Máte-li zájem, prosím, zapište se na Vám vyhovující termín do tabulky vyvěšené v šatně příslušné třídy. Těšíme se na setkání.

Pondělní dopolední vycházky do lesoparku Cibulka

I v tomto školním roce budeme vždy v pondělí chodit s dětmi do lesoparku. Vyrážíme ihned po svačině, po 9. hodině. V lese si užijeme celé dopoledne ve hrách, poznávání a v pohybu. Prosíme, přineste dětem malý batoh s neslazeným pitím v uzavíratelné lahvi a malou zdravou svačinku. Vracíme se v 11.45 na oběd. Prosíme, pamatujte na sportovní pohodlné oblečení přizpůsobené počasí a na pevné obutí. Děkujeme :-)

Slavnosti škol Prahy 5

V sobotu 12.října 2019 od 10:00 do 16:00 proběhnou v Parku Portheimka Slavnosti škol Prahy 5, jejichž tématem je "Děti na síti". Naše mateřská škola bude mít na Slavnostech také svůj stánek, přijďte nás navštívit! :-) Oficiální plakát k akci naleznete na našem webu v sekci "Dokumenty".

Uzamykání objektu MŠ, bezpečnost a včasný příchod do MŠ

Objekt MŠ je od 8:30 do 12:15 a od 12:45 do 14:45 UZAMČEN. Prosíme, dbejte na bezpečnost a do budovy nevpouštějte osoby, které neznáte. Také pamatujte na zavírání vrat a vstupních dveří. Děti přivádějte do tříd MŠ do 8:15 (viz. Školní řád). Děkujeme za respektování časového rozpětí.

Úplata za předškolní vzdělávání a úplata za školní stravování pro školní rok 2019/2020

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 činí 860,00 Kč. Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí ty děti, které k 31.8.2019 dosáhnou 5 let a to až do doby, než zahájí povinnou školní docházku. Úplata za školní stravování je od 2.září 2019 v této výši: děti 3-6 leté 858,00 Kč/ měsíc, děti s OŠD - 7 leté 924,00 Kč/ měsíc. Bližší info o platbách naleznete na nástěnkách v budovách MŠ a na našem webu v sekci "Pro rodiče" - "Platby".

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Pro rodiče budoucích předškoláků: v sekci Dokumenty se prosím seznamte s tímto dokumentem "Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020". Děkujeme.

1

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.