Přání hezkého celého nového roku 2019

Vážení rodiče, přejeme vám všem klidný, pohodový a zdravý celý rok 2019. Budeme se těšit na společná setkání v dalším období školního roku. Kolektiv školy

Změny v předškolním vzdělávání a informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2018/2019.

Pro rodiče budoucích předškoláků: v sekci Dokumenty se prosím seznamte s tímto dokumentem "Změny v předškolním vzdělávání a informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2018/2019. Tento dokument již podepsali ZZ předškolních dětí, které navštěvovaly MŠ. Pro nové ZZ předškolních dětí bude dokument k podpisu připraven na třídách v září 2018. Děkujeme.

Úplata za předškolní vzdělávání a úplata za školní stravování na šk.rok 2018/2019

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 činí 663,00 Kč. Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí ty děti, které k 31.8.2018 dosáhnou 5 let a to až do doby, než zahájí povinnou školní docházku. Úplata za školní stravování je od 3.září 2018 v této výši: děti 3-6 leté 858,00 Kč/ měsíc, děti s OŠD - 7 leté 924,00 Kč/ měsíc. Příkazy si prosím upravte od září 2018 do června 2019. Platby hraďte počátkem každého měsíce , nejdéle do 12.daného měsíce na účet školy. (viz sekce platby). Prosíme , při platbách uvádějte vždy jméno svého dítěte a variab. symboly, které Vám byly přiděleny. Variabilní symboly jsou platné po celou dobu docházky Vašeho dítěte do naší MŠ. Děkujeme

Oznámení o pověřenci pro ochranu osobních údajů

V sekci Dokumenty naleznete "Oznámení o pověřenci pro ochranu osobních údajů", které přichází v platnost dne 25.5.2018.

Kritéria k zápisu na nový školní rok 2018/ 2019

Kritéria k zápisu na nový školní rok 2018/ 2019 jsou zveřejněna v sekci dokumenty.

Pondělní dopolední vycházky do lesoparku Cibulka - všechny třídy školy

Ve školním roce 2018/ 2019 budeme jako každý rok chodit s dětmi do lesa ihned po svačině po 9,00 hodině. Z MŠ vždy odcházíme po 9. 00 hodině (po školkové svačině). V lese si užijeme celé dopoledne ve hrách, poznávání a v pohybu. Prosíme dětem přineste malý batoh s neslazeným pitím v uzavíratelné lahvi, něco malého k snědku. V lese je vždycky chuť něco sníst. ( ovoce, sušené ovoce,...). Vracíme se v 11.45 na oběd. Pamatujte na sportovní pohodlné oblečení přizpůsobené počasí, na pevné boty ( holínky a pláštěnku mají děti celoročně v MŠ). Děkujeme

Novinky Školského zákona

Školský zákon č.561/ 2004 Sb. přináší novinky: Zavedení povinnosti předškolního vzdělávání 5 letých dětí. Předškolní vzdělávání podle § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. je povinné již od 1.9.2017 pro ty děti, které k 31.8. daného roku dosáhly 5 let. Rodič má povinnost nechat dítě zapsat. Další novinkou je možnost jiného způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání, které spočívá v individuálním vzdělávání dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné ( § 34 b školského zákona).

JAK BYLO VE ŠKOLCE? ANEB NĚCO K DOBRU O KOMUNIKACI RODIČ – DÍTĚ

V sekci Dokumenty naleznete pod názvem "NĚCO K DOBRU O KOMUNIKACI RODIČ – DÍTĚ" zajímavý článek o tom, jak s dětmi správně komunikovat, jak pokládat otázky a čemu se vyhnout. Dále si můžete přečíst pár zajímavých a užitečných informací v příloze s názvem "Něco k zamyšlení", které jsou přínosné nejen pro děti, ale i pro nás samotné. Příjemné počtení :)

Uzamčení objektu MŠ, bezpečnost a Vaše účast , včasný příchod do MŠ

Vzhledem k bezpečnostní situaci je objekt MŠ od 8:30 do 12:15 a od 12:45 do 14:45 UZAMČEN. Do budovy nevpouštějte osoby, které neznáte. Zavírejte za sebou vrata, dveře. Prosíme, děti přivádějte do tříd MŠ do 8:15 (viz. Školní řád). V 8.30 se objekty škol uzavírají a vrata uzamykají. Děkujeme za respektování časového rozpětí a pochopení. Kolektiv MŠ

" Desatero pro rodiče předškoláků

Co by dítě mělo zvládat před nástupem do školy??? Co udělat pro to, aby se Vaše dítě cítilo v ZŠ dobře, bylo připravené po stránce fyzické, psychické , sociální a mělo zájem se učit ?? Toto vše nelze shrnout jen do posledního roku před zahájením povinné školní docházky. Nahlédněte do dokumentu, který vydala ČŠI: "Desatero pro rodiče předškoláků " Můžete si stáhnout na našich stránkách v sekci Dokumenty.

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.