Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Pro rodiče budoucích předškoláků: v sekci Dokumenty se prosím seznamte s tímto dokumentem "Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020". Děkujeme.

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988

Rada MČ Praha 5 vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988. Bližší informace a podmínky naleznete v sekci Dokumenty. Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh je nutno doručit nejpozději dne 24.května 2019.

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zápis do naší mateřské školy (= sběr vyplněných žádostí) proběhne ve čtvrtek 2. května 2019 v časech 9:00 – 11:30 a 13:45 – 17:45 na ředitelství školy v ulici Beníškové 988/3, v 1. patře. Žádost o přijetí si vygenerujete na webových stránkách zápisu: zapisdoms.praha5.cz v termínu od 1. 4. 2019 – 1. 5. 2019. Naleznete zde přesný postup pro odevzdávání vyplněných žádostí, včetně potřebných dokumentů. Bližší informace k Zápisu do MŠ naleznete v sekci Dokumenty, kde jsou též k dispozici letáky k Zápisu (také v cizojazyčné verzi - eng, rus, ukr) a Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha 5 pro školní rok 2019/2020.

Poděkování

Vážení rodiče, jak jistě víte, v lednu jsem se vzdala místa ředitelky školy a 28.února odcházím. Bylo to jen mé rozhodnutí, nasměrovat svůj život jinak než jen pracovně. Neboť jsem neměla příležitost s vámi se všemi hovořit, ráda bych Vám alespoň touto cestou poděkovala za vaše děti, za vaši důvěru vůči nám, za vaši vstřícnost a spolupráci během našeho několikaletého setkávání. Každé setkání bylo pro mě přínosem. Každé dítě je osobností, každé si zaslouží pochopení, úctu , ale i pravidla. Práce ředitelky je náročná, ale hezká. Čím více samostatných budov , tím bylo více starostí. Děti byly vždy pro mě velkou radostí, která mi dávala sílu jít dál. Mé dětské přání se mi splnilo, dělala jsem to, co jsem si vždy moc přála. Věřím, že jste mé nadšení pro tuto práci cítili. Přeji vám všem jen to dobré, zdraví, radost z vašich dětí a hodně vnitřního klidu ve vašem životě. Děkuji. Kudláčková Věra

Fotogalerie z dění v MŠ - Beníškové, OP Naskové, OP Nepomucká

Vážení rodiče, z důvodu přetrvávajícího technického problému s přidáváním fotografií na náš web, jsme se rozhodli nahrávat fotografie do zaheslovaných souborů na webu RAJČE. Přístupová jména a hesla jsou k dispozici u učitelů na třídách.

Úplata za předškolní vzdělávání a úplata za školní stravování na šk.rok 2018/2019

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 činí 663,00 Kč. Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí ty děti, které k 31.8.2018 dosáhnou 5 let a to až do doby, než zahájí povinnou školní docházku. Úplata za školní stravování je od 3.září 2018 v této výši: děti 3-6 leté 858,00 Kč/ měsíc, děti s OŠD - 7 leté 924,00 Kč/ měsíc. Příkazy si prosím upravte od září 2018 do června 2019. Platby hraďte počátkem každého měsíce , nejdéle do 12.daného měsíce na účet školy. (viz sekce platby). Prosíme , při platbách uvádějte vždy jméno svého dítěte a variab. symboly, které Vám byly přiděleny. Variabilní symboly jsou platné po celou dobu docházky Vašeho dítěte do naší MŠ. Děkujeme

Oznámení o pověřenci pro ochranu osobních údajů

V sekci Dokumenty naleznete "Oznámení o pověřenci pro ochranu osobních údajů", které přichází v platnost dne 25.5.2018.

Pondělní dopolední vycházky do lesoparku Cibulka - všechny třídy školy

Ve školním roce 2018/ 2019 budeme jako každý rok chodit s dětmi do lesa ihned po svačině po 9,00 hodině. Z MŠ vždy odcházíme po 9. 00 hodině (po školkové svačině). V lese si užijeme celé dopoledne ve hrách, poznávání a v pohybu. Prosíme dětem přineste malý batoh s neslazeným pitím v uzavíratelné lahvi, něco malého k snědku. V lese je vždycky chuť něco sníst. ( ovoce, sušené ovoce,...). Vracíme se v 11.45 na oběd. Pamatujte na sportovní pohodlné oblečení přizpůsobené počasí, na pevné boty ( holínky a pláštěnku mají děti celoročně v MŠ). Děkujeme

Novinky Školského zákona

Školský zákon č.561/ 2004 Sb. přináší novinky: Zavedení povinnosti předškolního vzdělávání 5 letých dětí. Předškolní vzdělávání podle § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. je povinné již od 1.9.2017 pro ty děti, které k 31.8. daného roku dosáhly 5 let. Rodič má povinnost nechat dítě zapsat. Další novinkou je možnost jiného způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání, které spočívá v individuálním vzdělávání dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné ( § 34 b školského zákona).

JAK BYLO VE ŠKOLCE? ANEB NĚCO K DOBRU O KOMUNIKACI RODIČ – DÍTĚ

V sekci Dokumenty naleznete pod názvem "NĚCO K DOBRU O KOMUNIKACI RODIČ – DÍTĚ" zajímavý článek o tom, jak s dětmi správně komunikovat, jak pokládat otázky a čemu se vyhnout. Dále si můžete přečíst pár zajímavých a užitečných informací v příloze s názvem "Něco k zamyšlení", které jsou přínosné nejen pro děti, ale i pro nás samotné. Příjemné počtení :)

1

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.