DEJTE JMÉNO ČASOPISU O NAŠICH ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH

V našich školách a školkách se dějí skvělé věci. Každý den se ve třídách potkávají děti, žáci a učitelé, aby společně objevovali, tvořili, učili se a hráli si. K těmto činnostem školy potřebují týmy lidí, kteří zajišťují provoz a servis, a jsou tudíž také nepostradatelnou součástí škol. O těchto lidech a o všem, co se ve školách odehrává, by měl být nový časopis, kterému chceme dát jméno. Pomozte nám ho najít. Zapojte se do výzvy a pošlete svůj návrh na adresu casopis@praha5.cz. (Mgr. Renáta Zajíčková, 1. místostarostka MČ Praha 5, oblast školství a občanskosprávní)

"DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ"

Srdečně Vás zveme na "Den otevřených dveří" v naší MŠ "Slunéčko". Přijďte mezi nás dne 16.dubna 2019 od 10:00 do 11:30 a od 15:00 do 16:45. Na všech budovách naší školy (Beníškové 988/3, OP Naskové 1214/5, OP Nepomucká 1253/5) se těšíme na první setkání s Vámi.

Zápis do MŠ

Bližší informace k Zápisu do MŠ na školní rok 2019/2020 budou zveřejněny 1. 4. 2019. Zápis bude probíhat dne 2.5. 2019.

Poděkování

Vážení rodiče, jak jistě víte, v lednu jsem se vzdala místa ředitelky školy a 28.února odcházím. Bylo to jen mé rozhodnutí, nasměrovat svůj život jinak než jen pracovně. Neboť jsem neměla příležitost s vámi se všemi hovořit, ráda bych Vám alespoň touto cestou poděkovala za vaše děti, za vaši důvěru vůči nám, za vaši vstřícnost a spolupráci během našeho několikaletého setkávání. Každé setkání bylo pro mě přínosem. Každé dítě je osobností, každé si zaslouží pochopení, úctu , ale i pravidla. Práce ředitelky je náročná, ale hezká. Čím více samostatných budov , tím bylo více starostí. Děti byly vždy pro mě velkou radostí, která mi dávala sílu jít dál. Mé dětské přání se mi splnilo, dělala jsem to, co jsem si vždy moc přála. Věřím, že jste mé nadšení pro tuto práci cítili. Přeji vám všem jen to dobré, zdraví, radost z vašich dětí a hodně vnitřního klidu ve vašem životě. Děkuji. Kudláčková Věra

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada MČ Praha 5 schválila vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky PO Mateřská škola „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře, Beníškové 988. Plné znění konkurzního řízení naleznete na našem webu v sekci Dokumenty po názvem "Vyhlášení konkurzního řízení_PO".

Fotogalerie z dění v MŠ - Beníškové, OP Naskové

Vážení rodiče, z důvodu přetrvávajícího technického problému s přidáváním fotografií na náš web, jsme se rozhodli nahrávat fotografie do zaheslovaných souborů na webu RAJČE. Přístupová jména a hesla jsou k dispozici u učitelů na třídách.

Změny v předškolním vzdělávání a informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2018/2019.

Pro rodiče budoucích předškoláků: v sekci Dokumenty se prosím seznamte s tímto dokumentem "Změny v předškolním vzdělávání a informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2018/2019. Tento dokument již podepsali ZZ předškolních dětí, které navštěvovaly MŠ. Pro nové ZZ předškolních dětí bude dokument k podpisu připraven na třídách v září 2018. Děkujeme.

Úplata za předškolní vzdělávání a úplata za školní stravování na šk.rok 2018/2019

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 činí 663,00 Kč. Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí ty děti, které k 31.8.2018 dosáhnou 5 let a to až do doby, než zahájí povinnou školní docházku. Úplata za školní stravování je od 3.září 2018 v této výši: děti 3-6 leté 858,00 Kč/ měsíc, děti s OŠD - 7 leté 924,00 Kč/ měsíc. Příkazy si prosím upravte od září 2018 do června 2019. Platby hraďte počátkem každého měsíce , nejdéle do 12.daného měsíce na účet školy. (viz sekce platby). Prosíme , při platbách uvádějte vždy jméno svého dítěte a variab. symboly, které Vám byly přiděleny. Variabilní symboly jsou platné po celou dobu docházky Vašeho dítěte do naší MŠ. Děkujeme

Oznámení o pověřenci pro ochranu osobních údajů

V sekci Dokumenty naleznete "Oznámení o pověřenci pro ochranu osobních údajů", které přichází v platnost dne 25.5.2018.

Kritéria k zápisu na nový školní rok 2018/ 2019

Kritéria k zápisu na nový školní rok 2018/ 2019 jsou zveřejněna v sekci dokumenty.

1

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.