JAK BYLO VE ŠKOLCE? ANEB NĚCO K DOBRU O KOMUNIKACI RODIČ – DÍTĚ

V sekci Dokumenty naleznete pod názvem "NĚCO K DOBRU O KOMUNIKACI RODIČ – DÍTĚ" zajímavý článek o tom, jak s dětmi správně komunikovat, jak pokládat otázky a čemu se vyhnout. Dále si můžete přečíst pár zajímavých a užitečných informací v příloze s názvem "Něco k zamyšlení", které jsou přínosné nejen pro děti, ale i pro nás samotné. Příjemné počtení :)

Uzamčení objektu MŠ, bezpečnost a Vaše účast , včasný příchod do MŠ

Vzhledem k bezpečnostní situaci je objekt MŠ od 8:30 do 12:15 a od 12:45 do 14:45 UZAMČEN. Do budovy nevpouštějte osoby, které neznáte. Zavírejte za sebou vrata, dveře. Prosíme, děti přivádějte do tříd MŠ do 8:15 (viz. Školní řád). V 8.30 se objekty škol uzavírají a vrata uzamykají. Děkujeme za respektování časového rozpětí a pochopení. Kolektiv MŠ

" Desatero pro rodiče předškoláků

Co by dítě mělo zvládat před nástupem do školy??? Co udělat pro to, aby se Vaše dítě cítilo v ZŠ dobře, bylo připravené po stránce fyzické, psychické , sociální a mělo zájem se učit ?? Toto vše nelze shrnout jen do posledního roku před zahájením povinné školní docházky. Nahlédněte do dokumentu, který vydala ČŠI: "Desatero pro rodiče předškoláků " Můžete si stáhnout na našich stránkách v sekci Dokumenty.

1 2

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.