Budovy a třídy ve školce

Naše mateřská škola se třemi budovami a školními zahradami je pětitřídní MŠ s kapacitou 137 dětí.

Kapacita jednotlivých tříd je plně naplněna

Budova

Jméno třídy

Kapacita

Beníškové 988/3 Červená pastelka 28
  Žlutá pastelka 28
OP Naskové 1214/5 Modrá pastelka 28
  Zelená pastelka 28
OP Nepomucká 1253/5 Oranžová pastelka 25

 

Herny a třídy na všech budovách školy jsou prostorné, světlé, rozčleněné na části, vytvořena centra aktivit. Všechny třídy  jsou již vybaveny novým nábytkem do výšky očí dětí. Tím jsou všechny hračky, didaktické pomůcky, materiály aj. dětem v průběhu celého dne dostupné a kdykoli k dispozici. Herny jsou v odpoledních hodinách využívány k odpočinku dětí.Všechny třídy jsou heterogenní/smíšené. Navštěvují je děti od 3 – 7 let.

K dalším prostorám na MŠ Beníškové patří: školní jídelna a technické zázemí budovy. Všechny budovy mají školní zahrady s pískovišti, zahradními prvky sloužící k pohybovému rozvoji dětí. Naše zahrady poskytující dostatek podnětů k pozorování, rozvoji osobnosti dětí.  Jsou celoročně využívány jako oáza klidu a pohody. Blízkost lesoparku Cibulka dává dětem plno podnětů k pozorování, vnímání okolí a přirozenou cestou vede děti k ochraně přírody a krás, které jsou okolo nás.

Na odloučená pracoviště jsou denně dováženy obědy ze školní jídelny Beníškové. Svačiny jsou připravovány na odloučených pracovištích ve výdejnách. 

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.