Platby - trvalé příkazy pro školní rok 2018/2019 zadávejte

od 3. září 2018 - 30.června 2019

Úplata za předškolní vzdělávání: 663,00 Kč /měsíc.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do doby, než začne vykonávat povinnou školní docházku. § 123 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění

Od září 2018 se mění i úplata za školní stravování z důvodu stálého nárůstu cen potravin.

Úplata za školní stravování: 858,00 Kč/měsíc (3 - 6 leté děti)
                                        924,00 Kč/měsíc (7 leté děti tj. děti s odkladem školní docházky)

Číslo účtu školy (Komerční banka): 27- 6622550207/0100

Po dohodě s hospodářkou školy A. Forgácsovou,  lze stravné hradit v hotovosti v budově OP Naskové 1214/5 - viz. provozní řád ŠJ

Platby prosím poukazujte na účet školy vždy nejdéle do 12. dne daného kalendářního měsíce dle variabilních symbolů, které jsou Vám přiděleny. Uvádíte je po celou dobu docházky Vašeho dítěte do MŠ.

Platební příkazy ve svých peněžních ústavech zadejte od září 2018 do června 2019. Platby:  úplaty za předškolní vzdělávání a za na školní stravování nelze  SLUČOVAT. Každá platba má svůj variabilní symbol a jinou částku.

V případě, že se jmenujete jinak než Vaše dítě, prosíme uvádějte při platbách v poznámce vždy jméno Vašeho dítěte. 

Děkujeme

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.