Platby pro školní rok 2019/2020

Úplata za předškolní vzdělávání:

860,00 Kč /měsíc

0,- Kč /měsíc (předškoláci, děti s OŠD)

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do doby, než začne vykonávat povinnou školní docházku. (§ 123 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění)

Úplata za školní stravování:

858,00 Kč/měsíc (3 - 6 leté děti)

924,00 Kč/měsíc (7 leté děti tj. děti s OŠD)

 

Číslo účtu školy (Komerční banka): 27- 6622550207/0100

​(Po dohodě s hospodářkou školy A. Forgácsovou lze stravné hradit v hotovosti v budově OP Naskové 1214/5 - viz. provozní řád ŠJ.)

 

Platby prosím poukazujte na účet školy vždy nejdéle do 12. dne daného kalendářního měsíce dle variabilních symbolů, které jsou Vám přiděleny. Uvádíte je po celou dobu docházky Vašeho dítěte do MŠ.

Platební příkazy ve svých peněžních ústavech zadejte od září 2019 do června 2020.

Platby - úplata za předškolní vzděláváníúplata za na školní stravovánínelze slučovat. Každá platba má svůj variabilní symbol a jinou částku!

V případě, že se jmenujete jinak než Vaše dítě, prosíme, uvádějte při platbách v poznámce vždy jméno Vašeho dítěte.

 

Děkujeme :-) 

Novinky z Twitteru

Kontaktní údaje

Zřizovatel

Městká část Praha 5

Kde nás najdete

©MŠ Slunéčko | Realizace IT Lab czech s.r.o.